logo
首页>>教学科研>>教学科研正文

北京大学-湘潭大学高分子发展战略论坛剪影


作者:刘洋坪 发布时间:2017-8-2 17:45:10 点击次数:396 来源:

                               

 

                              

 

                             

 

                             

 

                            

 

                             

 

                             

 

                             

 

                             

 

                            

 

                             

 

                             

                                                                                                           (照片由刘洋坪提供)
湘潭大学化学学院 版权所有
通讯地址:湘潭大学化学学院(化学化工大楼) 邮编:411105
电话:0731-58292251,58292449 传真:0731-58292251,58292449 邮箱hxxyuan@xtu.edu.cn
Designed By Spheric Studio